O Nas

TOR EXPERTS Sp. z o.o jest firmą świadczącą usługi doradcze dla instytucji i podmiotów gospodarczych działających głównie w obszarach:

  1. Infrastruktury transportu,
  2. Przewozów ładunków,
  3. Przewozów pasażerów.

Analizy, audyty, opinie, ekspertyzy i projekty rozwiązań są przygotowywane przez osoby dobrze znające regulacje prawa unijnego i krajowego, mające wiedzę praktyczną w w/w obszarach  aktywności oraz duże doświadczenie w zarządzaniu.

 

Naszymi współpracownikami są wysokiej klasy specjaliści od spraw prawnych, rynkowych, technicznych, ekonomicznych i finansowych.

 

Partnerami spółki są również osoby od lat zajmujące się rozwojem infrastruktury i przewozów, zarówno w kraju jak i w innych państwach europejskich.

 

Prezes Zarządu TOR EXPERTS Sp. z o.o – Pan Józef Marek Kowalczyk  był inicjatorem utworzenia Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego, którego pracami kieruje.